Spidskompetencer
 
 

Raabo Kommunikation har erfaring fra mange typer PR-opgaver inden for en række sektorer. Men vi har nogle spidskompetencer - områder, hvor vores indsigt og kompetencer matches af meget få:

Et dynamisk arbejdsmarked
Det danske arbejdsmarked skal fremover håndtere kæmpe udfordringer: Større rummelighed, integration af nydanskere, teknologisk udvikling med et menneskeligt ansigt, udliciteringer og nye opgaver til de offentlige virksomheder osv.

Forandringer kræver holdningsændringer - ofte på flere sider af bordet. Kommunikation og dialog er ofte katalysatorer.

Raabo Kommunikation har oparbejdet en dyb indsigt i danske arbejdsmarkedsforhold. Vi har gennemført kampagner på regionalt og nationalt niveau, udviklet nye dialogværktøjer og haft ansvar for store analyseprojekter.

Fødevarer - etik og sikkerhed
Gensplejsning, kogalskab, salmonella, burhøns, sundhedsanprisninger - er blot nogle af de kritiske temaer, som Raabo Kommunikation har hjulpet danske og internationale fødevarevirksomheder og brancheorganisationer med at håndtere. Selv de stærkeste brands er sårbare, når krisen ruller! Oftest handler det om at forebygge - via dialog med forbrugere og politikere, ”politikker” på vigtige områder og et gennemarbejdet beredskab.
 
 

Raabo Kommunikation • Skolegade 21, 1.tv. • 8000 Århus C • Tlf. 86 13 70 98 • Fax 86 13 70 96