Idegrundlag og filosofi
 

 

At påvirke holdninger, beslutninger og adfærd med kommunikation som redskab er vores mission.

 

Raabo Kommunikation samarbejder med offentlige og private virksomheder og organisationer, der søger indflydelse på den offentlige meningsdannelse eller aktivt vil vil udvikle relationerne til sine interessenter.

 

Strategisk styring af organisationers relationer og omdømme er en vigtig disciplin. Succes kræver synergi mellem produkter og ydelser, ledere og medarbejderes adfærd og kommunikation.

 

Vi løser et bredt spektrum af opgaver for vore kunder på både strategisk og operationelt niveau.

 
 
 
 
 
Vores løsninger bygger på et fundament af viden og kendsgerninger - frem for fornemmelser, myter og indgroede vaner.

Derfor oplever vore kunder, at vi er videbegærlige, krævende og grundige, når en situation eller et problem skal vurderes.

Vi har det fint med kompromisser - bare ikke på kvaliteten. Forvent ikke letbenede PR-løsninger hos os! Vi går altid efter den optimale effekt - også når det kræver nytænkning og vovemod.
 
 
 

Samspil resulterer i et stærkt og markant omdømme - modsætninger skaber utroværdighed og mistillid.

Raabo Kommunikation rådgiver kunder, der erkender, at sandheden er ligegyldig, hvis den ikke bliver kommunikeret. Og har mod til at gøre det effektfuldt.

Raabo Kommunikation • Skolegade 21, 1.tv. • 8000 Århus C • Tlf. 86 13 70 98 • Fax 86 13 70 96